LK Group Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

Organisation

Moderbolaget med supporterande enheter är baserade på koncernens huvudkontor i Bromma, Sverige. Koncernens olika affärsenheter verkar lokalt med stor kännedom om sina respektive marknader, kunder och leverantörer.

Styrelse

Styrelsen för LK tar beslut i övergripande frågor som antingen rör själva moderbolaget eller koncernen som helhet, vilket inbegriper frågor som t. ex. koncernens affärsstrategi, investeringar och organisation.

Ordförande: Lars Erik Blom
Medlemmar: Björn Behm, Claes Behm, Stig Karlsson, Ulrika Behm (suppleant), Erik Behm (suppleant)

Ledning

Den dagliga skötseln och ledningen av koncernens affärsområden handhas av respektive VD.

Moderbolaget Lagerstedt & Krantz: Mario Hayek, VD

Water and Heating Systems: Michael Söderberg, VD

Hydronic Solutions: Magnus Eriksson, VD

PEX Pipe Extrusion, Fredrik Simonsson, VD

Stöttande funktioner
På koncernnivå finns supporterande funktioner som ekonomi, HR, IT och Kommunikation. De anställa här arbetar både strategiskt med ett koncernperspektiv samtidigt som de även stöttar respektive affärsområde och deras verksamhet.

Ekonomi: Mario Hayek

HR: Helena Lillienberg

IT: Peter Dixner