LK Group Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

Hållbarhetsrapporter

Här finner du LK:s hållbarhetsrapporter där vi ger en heltäckande bild av vårt hållbarhetsarbete, våra mål och vägen dit. Vi hoppas att rapporten ska öka kunskapen om och inspirera till fler hållbara initiativ, såväl internt som externt.

Läs och ladda ned våra senaste hållbarhetsrapporter:

Hållbarhetsrapport LK 2023

Hållbarhetsrapport LK 2022

Hållbarhetsrapport LK 2021

Hållbarhetsrapport LK 2020

Hållbarhetsrapport LK 2019

Med gemensamma krafter står vi starkare inför kommande utmaningar och möjligheter. Samtidigt får vi en tydligare bild av vår påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv. Tillsammans kan vi utveckla verksamheten för att nå både delmål och övergripande mål på ett effektivare sätt.

Endast ett av koncernens bolag omfattas av lagkravet på hållbarhetsrapportering, men vi tog tidigt ett beslut om att hållbarhetsrapportera för hela LK. För oss känns det självklart att vara en del i arbetet för en bättre värld.

Vi arbetar löpande med granskning av vår egen verksamhet. Hållbarhetsrapporten hjälper oss att ifrågasätta och agera. Den belyser vad vi gör bra men också vad som kan förbättras. Den stärker vår inställning att inte luta sig tillbaka eller köra på i samma hjulspår. Vi arbetar varje dag för att uppnå ökad hållbarhet åt våra kunder, oss själva och vår omvärld.